THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP THÁI NGUYÊN  NĂM 2016
- Căn cứ vào quy chế tuyển sinh Trung Cấp Chuyên Nghiêp năm 2016 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Trung Cấp Thái Nguyên
Trường Trung Cấp Thái Nguyên xin thông báo tuyển sinh hệ Trung Cấp chính quy như sau....
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NGHỀ ASEAN năm 2016
Các hệ đào tạo:
1. Ngắn hạn:
-  Gồm các khóa học 3 tháng; 6 tháng; 12 tháng; Học viên tốt nghiệp được cấp bằng sơ cấp
-  Khai giảng lớp học liên tục vào ngày 5 hàng tháng
2. Dài hạn:
Thời gian đào tạo trên 12 tháng; Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp
- Khai giảng lớp học vào các tháng 3; tháng 6; tháng 9; tháng 12