Học Viện Tài Chính thông báo tuyển sinh liên thông Đại Học hệ chính qu
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐH VB2 Khóa 16 
​Và HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC Khóa 19 (đợt 1) Năm 2016 như sau:

- căn cứ vào thông báo số 153/TB-HVTC ngày 26/02/2016 về việc tuyển sinh liên thông ĐH hệ chính quy khóa 19( đợt 1) và ĐH Văn Bằng 2. Năm 2016 của Trường Học Viện Tài Chính gửi Trường Trung Cấp Nghề Asean.
- Căn Cứ vào công văn phối hợp tuyển sinh của trường Trung Cấp Nghề Asean với Viện Khoa Học Giáo Dục Và Nghề Nghiệp.
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC Khóa 19
Thông báo tuyển sinh số 106/TB-HVTC ngày 29/1/2016 của giám đốc Học Viện Tài Chính về việc tuyển sinh hệ Liên Thông ĐH Khóa 19 ( đợt 1 ) Năm 2016.
Trường Đại Học Đông Á Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông, Văn Băng 2
Tuyển Sinh & đào tạo, ( hệ Văn Bằng 2, liên thông Cao Đẳng Lên Đai Học) Như sau:
- Hình thức tuyển, tuyển trên toàn Quốc ( xét tuyển đầu vào )
+ Những thí sinh đã có băng Đại Học (nộp HS học Văn băng 2)
+ Những thí sinh mới có bằng Cao Đẳng ( Nộp HS học Hệ liên Thông )
Đại học Công nghệ Thông tin & truyền thông tuyển Thông báo tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử; Truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng.
1.Đối tượng
Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp hoặc Trung cấp, Cao đẳng nghề có nguyện vọng được học tiếp lên trình độ Đại học Chính quy.

 
Chương trình đào tạo cử nhân Quốc tế Đại học York St John của Anh Quốc
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đợt 2 chương trình cử nhân Quốc tế chuyên ngành Quản lý kinh doanh cấp bằng Đại học chính quy Đại học York St John (vương quốc Anh). Ngành Quản lý kinh doanh, cấp bằng chính quy của ĐH YSJ - một trường ĐH công lập nổi tiếng của Vương Quốc Anh. Thời gian học: 4 năm tại Việt Nam. Điều kiện học tập theo tiêu chuẩn của Châu Âu. Phương pháp giảng dạy và học tập tiên tiến phát huy năng lực sáng tạo của học viên.