Thông Báo Tuyển Sinh Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội 2016
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2016...
Thông Báo Tuyển Sinh Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình năm 2016
Trường Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình thông báo tuyển sinh năm 2016. 
Trường Cao đẳng Asean thông báo tuyển sinh năm 2016
1. Hệ cao đẳng chính quy: Học 3 năm được liên thông lên đại học chính quy.
* Ngành đào tạo:
+ Dược học (Nhóm A).
+ Điều dưỡng (Nhóm  A).
+ Kế toán (Nhóm B)
+ Tài chính–Ngân hàng (Nhóm B).
+ Quản trị kinh doanh (Nhóm B).
+ Công nghệ thông tin (Nhóm B)
  • Nhóm tổ hợp để xét tuyển:
- Nhóm A (05 tổ hợp)
+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Hóa, Sinh
+ Toán, Hóa, Tiếng Anh
+ Toán, Sinh, Tiếng Anh
+ Toán, Sinh, Ngữ Văn
- Nhóm B (03 tổ hợp)
+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Tiếng Anh
+ Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Thông báo tuyển sinh cao đẳng y tế Phú Thọ
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo tuyển sinh hệ Chính quy (bậc Cao đẳng, bậc Trung cấp) và hệ Liên thông năm 2016 như sau:

A. HỆ CHÍNH QUY
I. BẬC CAO ĐẲNG: 1.200 CHỈ TIÊU
1.Ngành tuyển sinh:                  Khối xét tuyển*
+ Cao đẳng Dược                           + Khối A, B
+ Cao đẳng Điều dưỡng                   + Khối A,B
+ CĐ Kỹ thuật hình ảnh Y học          + Khối A, B
+ Cao đẳng xét nghiệm y học           + Khối A, B