TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 THÁNG 5/201
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh hệ Thạc Sĩ năm 2016 là 730 học viên. Trường Đại Học Xây Dựng tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 vào tháng 5/2016 như sau:
Chuyên ngành đào tạo: Quản Lý Xây Dựng - Kinh Tế Xây Dựng
THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ KINH TẾ
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, đợt 1 như sau..