Thông Báo Tổ Chức Khoa Học Vận Hành Nồi Hơi, An Toàn Nồi Hơi  năm 2016
Viện Khoa Học Giáo Dục Và Nghề Nghiệp. Trung tâm đào tạo và dạy nghề Đông Nam Á. tổ chức đào tạo và cấp Chứng chỉ nghề vận hành nồi hơi, chứng chỉ an toàn nồi hơi, khóa học vận hành nồi hơi  mới nhất, học an toàn nồi hơi tốt nhất và uy tín nhất tại Hà Nội.
ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ (P1)
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
1.Kỹ thuật chế biến món ăn
2.Văn thư lưu trữ
3.Văn thư hành chính
4.Hành chính văn phòng
5.Nghiệp vụ văn phòng...chi tiet tại đây