2/1/2016 10:52:20 AM


VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ NGHỀ NGHIỆP
TT ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ĐÔNG NAM Á

Số: 16/QĐ-VKHGDVNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

Cắt Gọt Kim Loại

 

1. Mục tiêu đào tạo

- Kiến thức

- Kỹ năng

- Thái độ

2. Thời gian đào tạo

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

- Thời gian thực học: 320 giờ

+ Lý thuyết: 80 giờ

+ Thực hành: 240 giờ

- Thời gian ôn và kiểm tra: 30 giờ

3. Khung chương trình đào tạo

 

 

TT

 

Nội dung chương trình

Số giờ

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

Nội quy an toàn

3

3

 

 

2

Dụng cụ đo

6

3

3

 

3

Cấu tạo chung của máy tiện

7

4

3

 

4

Thao tác vận hành bảo dưỡng

12

4

8

 

5

Đọc bản vẽ chi tiết

12

6

6

 

6

Gá lắp phôi, rà tròn

6

3

3

 

7

Các loại dao tiện ngoài

6

4

2

 

8

Các loại dao tiện trong

7

4

3

 

9

Khái niệm về chế độ cắt

8

5

3

 

10

Kiểm tra

2

 

 

2 (LT)

11

Tiện trụ ngắn, trụ bặc

10

2

8

 

12

Khoan cắt rãnh, cắt đứt

15

3

12

 

13

Tiện côn ngoài

15

3

12

 

14

Tiện lỗ (thủng, bậc)

15

2

13

 

15

Tiện côn lỗ

20

2

18

 

16

Tiện ren tam giác ngoài

20

3

17

 

17

Tiện ren tam giác trong

20

3

17

 

18

Kiểm tra

4

 

 

4 (LT)

19

Tiện trục dài gá trên một đầu tâm

20

4

16

 

20

Tiện trục dài gá trên hai đầu tâm

25

4

21

 

21

Cắt ren băng ta rô, Bàn ren trên máy tiện

11

3

8

 

22

Lăn nhám

10

2

8

 

23

Tiện lệch tâm

10

3

7

 

24

Tiện bài tổng hợp

30

5

25

 

25

Tiện mặt tùy hình

20

3

17

 

26

Ôn và kiểm tra

6

 

 

6 (TH)

 

Tổng cộng:

320

80

240

 

-------------------o0o--------------------
Mọi Thông Tin Chi Tiết Xin LH:
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC & NGHỀ NGHIỆP
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DẬY NGHỀ ĐÔNG NAM Á
TRỤ SỞ : LÔ ÔV3.04 khu chức năng Xuân Phương, P Xuân Phương, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội
 VPTS :     số 26, ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, P, Thượng Đình, Q, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel :          04.63275959 - 04.66592255 - 0904801455
Email: vienkhoahocgdvnn@gmail.com
website:    www.vienkhoahocgdvnn.edu.vn