2/1/2016 10:44:57 AM


VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ NGHỀ NGHIỆP
TT ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ĐÔNG NAM   Á

Số: 01/QĐ-VKHGDVNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

Vận Hành Máy Xây Dựng

1.                 Mục tiêu đào tạo

-         Kiến thức

-         Kỹ năng

-         Thái độ

2.                 Thời gian đào tạo

-         Thời gian đào tạo: 3 tháng

-         Thời gian thực học: 320 giờ

          + Lý thuyết: 80 giờ

          + Thực hành: 240 giờ

-         Thời gian ôn và kiểm tra hết môn: 30 giờ

3.                 Nội dung đào tạo:

 

TT

 

Nội dung chương trình

Số giờ

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Khái niệm chung về máy xây dựng

10

10

 

 

1

Phân loại máy xây dựng

2

2

 

 

2

Yêu cầu chung đối với máy xây dựng

2

2

 

 

3

Thiết bị động lực của máy xây dựng

3

3

 

 

4

Truyền động trong máy xây dựng

3

3

 

 

II

Nhóm máy nâng hạ

82

22

60

 

1

Công dụng và phân loại

3

3

 

 

2

Các thiết bị thủ công: Kích, tời, pa lăng…

15

3

12

 

3

Các thiết bị nâng hạ chuyên dụng

64

16

48

 

4

Kiểm tra

2

 

 

2 (lt)

III

Nhóm máy gia công đá

68

12

56

 

1

Máy nghiền đá

17

3

14

 

2

Máy sàng đá

17

3

14

 

3

Máy rửa đá, cát, sỏi

17

3

14

 

4

Trạm nghiền sàng đá

17

3

14

 

5

Kiểm tra

4

 

 

4 (th)

IV

Nhóm máy bê tông

68

12

56

 

1

Máy trộn bê tông

17

3

14

 

2

Máy vận chuyển bê tông

17

3

14

 

3

Trạm trộn bê tông

17

3

14

 

4

Máy đâm bê tông

17

3

14

 

5

Kiểm tra

2

 

 

2 (lt)

V

Nhóm máy xây dựng khác

80

20

60

 

1

Máy đóng cọc

24

6

18

 

2

Máy khoan cọc nhồi

24

6

18

 

3

Máy phay đường

16

4

12

 

4

Máy rải thảm bê tông, nhựa

16

4

12

 

5

Kiểm tra

4

 

 

4 (th)

 

Tổng cộng:

320

80

240


 

 -------------------o0o--------------------
Mọi Thông Tin Chi Tiết Xin LH:
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC & NGHỀ NGHIỆP
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DẬY NGHỀ ĐÔNG NAM Á
TRỤ SỞ : LÔ ÔV3.04 khu chức năng Xuân Phương, P Xuân Phương, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội
 VPTS :     số 26, ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, P, Thượng Đình, Q, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel :          04.63275959 - 04.66592255 - 0904801455
Email: vienkhoahocgdvnn@gmail.com
website:    www.vienkhoahocgdvnn.edu.vn