2/26/2016 2:46:56 PM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử; Truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng.
1.Đối tượng
Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp hoặc Trung cấp, Cao đẳng nghề có nguyện vọng được học tiếp lên trình độ Đại học Chính quy.

 


 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

Số: 140 / TBTS-ĐHCNTT&TT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

                                                             THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử; Truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng.

1.Đối tượng

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp hoặc Trung cấp, Cao đẳng nghề có nguyện vọng được học tiếp lên trình độ Đại học Chính quy.

2. Ngành đào tạo và cấp bằng

STT

Ngành đào tạo

Thời gian ĐT

Cấp bằng

1

Công nghệ thông tin

2 năm

Kỹ sư, hệ chính quy

2

Công nghệ kỹ thuật điện tử, Truyền thông

2 năm

Kỹ sư, hệ chính quy

3

Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử

2 năm

Kỹ sư, hệ chính quy

4

Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2 năm

Kỹ sư, hệ chính quy

5

Hệ thống thông tin quản lý

1,5 năm

Cử nhân, hệ chính quy

6

Quản trị văn phòng

1,5 năm

Cử nhân, hệ chính quy

 

3.Hình thức thi ( thi 3 môn)

STT

Ngành đào tạo

Môn thi (môn CB, môn CS, môn chuyên ngành)

1

Công nghệ thông tin

Toán, CSDL, Kỹ thuật lập trình

2

Công nghệ kỹ thuật điện tử, Truyền thông

Toán, NL điện tử, Kỹ thuật chuyển mạch

3

Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử

Toán, Điện tử công suất, Điều khiển logic và PLC

4

Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Toán, Lý thuyết mạch điện, Thiết bị ĐK & máy điện

5

Hệ thống thông tin quản lý

Toán, CS lập trình, HTTT quản lý

6

Quản trị văn phòng

Toán, Kỹ thuật soạn thảo văn bản QL, QTVP

 

4.Phát hành và tiếp nhận hồ sơ

+ Đợt 1: từ ngày 30/04/2016 đến ngày 30/06/2016

+ Đợt 2: từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/08/2016.

 

5.Lịch ôn thi và thi

+ Thời gian ôn thi: từ ngày 01/09/2016 đến ngày 20/09/2016.

+ Thời gian dự kiến thi: Ngày 25, 26/09/2016 
Mọi chi tiết xin liên hệ:

         Văn Phòng tuyển sinh: 
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC & NGHỀ NGHIỆP

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & DẬY NGHỀ ĐÔNG NAM Á
TRỤ SỞ : LÔ ÔV3.04 khu chức năng Xuân Phương, P Xuân Phương, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội
 VPTS :     số 26, ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, P, Thượng Đình, Q, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel :          04.63275959 - 04.66592255 - 0904801455( Thầy Vinh )
ĐÀO TẠO CÁC HỆ TRUNG - SƠ CẤP NGẮN HẠN DÀI HẠN....
- Tin học vp, Ngoại Ngữ
- Kế toán
- Kỹ thuật Xây dựng
- Cơ khí, gò, hàn
- Xúc ủi, san, nâng
- Kỹ thuật phương tiện nội địa
- Chế biến món ăn 
- văn thư lưu trữ
- Kỹ thuật vật lý tri liệu
- Kỹ thuật viên dược
- Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế
- Tiếng anh, tin học vp ( khung a1,a2 dành cho giáo viên mầm non tiểu học..
- Tổ chức Ôn thi A1, B1, B2, C1 khung Châu ÂU