7/1/2017 5:52:03 AM

Luyện thi chứng chỉ tin học IC3, chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT- Bộ Thông Tin Truyền Thông.
Trường Đại Học Nội Vụ tổ chức các khóa luyện thi, Đánh giá và cấp Chứng Chỉ Tin học chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT Bộ Thông Tin Truyền Thông.
 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ
THÔNG BÁO TUYẾN SINH CHỨNG CHỈ TIN HỌC
CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT)
 

I.Đối tượng tuyển sinh

– Các cán bộ công nhân viên đang giảng dạy, công tác tại các trường mầm non, trường tiểu học, học sinh, sinh viên thi công chức
– Cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin
– Sinh viên năm cuối hoặc các đối tượng khác có nhu cầu.

II.Nội dung đào tạo (06 mô dun)

– Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản
– Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản
– Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản
– Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng máy tính cơ bản
– Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản
– Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

III.Thời gian đào tạo: Học vào thứ 7, chủ nhật

- Sáng từ 8h00- 11h30
- Chiều từ 14h00-16h30

IV.Kinh phí đào tạo và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin:  2.950.000đ/học viên

V.Chứng chỉ: 
sau khi hoàn thành khóa học học viên se được thi và cấp Chứng Chỉ Theo Chuẩn Kỹ Năng Công Nghệ Thông Tin Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Chứng chỉ là không thời hạn và có giá trị toàn quốc
chứng chỉ công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng
Mẫu chứng chỉ

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ: