1. Hệ cao đẳng chính quy: Học 3 năm được liên thông lên đại học chính quy.
* Ngành đào tạo:
+ Dược học (Nhóm A).
+ Điều dưỡng (Nhóm  A).
+ Kế toán (Nhóm B)
+ Tài chính–Ngân hàng (Nhóm B).
+ Quản trị kinh doanh (Nhóm B).
+ Công nghệ thông tin (Nhóm B)
  • Nhóm tổ hợp để xét tuyển:
- Nhóm A (05 tổ hợp)
+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Hóa, Sinh
+ Toán, Hóa, Tiếng Anh
+ Toán, Sinh, Tiếng Anh
+ Toán, Sinh, Ngữ Văn
- Nhóm B (03 tổ hợp)
+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Tiếng Anh
+ Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Mục đích khóa học  bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ Xây Dựng:
Căn cứ điều 52 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về điều kiện, năng lực của chỉ huy công trình.
Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ chủ yếu của một người cán bộ chỉ huy trưởng công trường phải thực hiện.
Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp dồng trong xây dựng. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công, quản lý chi phí trong xây dựng.

1. Hệ cao đẳng chính quy: Học 3 năm được liên thông lên đại học chính quy.
* Ngành đào tạo:
+ Dược học (Nhóm A).
+ Điều dưỡng (Nhóm  A).
+ Kế toán (Nhóm B)
+ Tài chính–Ngân hàng (Nhóm B).
+ Quản trị kinh doanh (Nhóm B).
+ Công nghệ thông tin (Nhóm B)
  • Nhóm tổ hợp để xét tuyển:
- Nhóm A (05 tổ hợp)
+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Hóa, Sinh
+ Toán, Hóa, Tiếng Anh
+ Toán, Sinh, Tiếng Anh
+ Toán, Sinh, Ngữ Văn
- Nhóm B (03 tổ hợp)
+ Toán, Lý, Hóa
+ Toán, Lý, Tiếng Anh
+ Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn